Sản phẩm may mặc trong nước được tin dùng

Đã qua rồi cái thời người tiêu dùng trong nước sính quần áo mác ngoại, hàng thùng rồi hàng Trung Quốc vì giá rẻ, mã đẹp. Người dân ngày càng ưa dùng sản phẩm dệt may của các doanh nghiệp trong nước hơn, với đánh giá chung rằng: mẫu mã ngày càng đẹp, giá cả ngày càng phù hợp hơn, chất liệu tốt,...