Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về năng suất và chất lượng thì vai trò của máy móc, thiết bị cần được đặc biệt chú trọng. Trong 2 ngày, 27& 28 tháng 05 năm 2014 vừa qua, NBC đã tổ chức lớp huấn luyện “Bảo trì năng suất toàn diện - TPM” cho Ban lãnh đạo, bộ phận quản lý, tổ cơ điện và những bộ phận liên quan của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty để bước đầu nâng cao nhận thức và triển khai áp dụng chương trình “Bảo trì năng suất tổng thể - TPM”

 

 


Hình ảnh các học viên tham gia đào tạo

Chương trình TPM nhấn mạnh vào việc áp dụng phương pháp bảo trì “chủ động và phòng ngừa” thay vì thực hiện theo phương pháp bảo trì truyền thống “bị động & sửa chữa” như hiện nay và kết hợp với những hoạt động giảm thiểu các loại tổn thất của thiết bị để tối đa hóa hiệu quả sử dụng của thiết bị.
TPM giúp làm xóa bỏ đi quan điểm bảo trì truyền thống: “Bảo trì thiết bị là vai trò của bộ phận cơ điện” mà hướng tới quan điểm: “Tất cả các bộ phận đều có trách nhiệm với thiết bị” từ đó đem lại hiệu quả tổng thể của thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 


Các học viên sôi nổi tham gia thảo luận nhóm

Việc thực hiện chương trình “Bảo trì năng suất toàn diện - TPM” hứa hẹn đem lại những hiệu quả ấn tượng như: Giảm thiểu thời gian dừng máy, nâng cao hiệu suất của thiết bị và giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi. Từ đó đem lại những lợi ích cho công ty như: Tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí sản xuất, kéo dài tuổi thọ thiết bị, tăng sự hài lòng của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty. 
Thông qua khóa huấn luyện này đã giúp cho các học viên nhận thức được:
-    Ý nghĩa của bảo trì và sự khác biệt giữa các phương pháp bảo trì
-    Vai trò, trách nhiệm của các bộ phận đối với máy móc, thiết bị
-    Nội dung, mục đích và ý nghĩa của chương trình TPM
-    Các bước triển khai TPM tại đơn vị
-    Thảo luận để từng đơn vị cùng nhau tìm hiểu và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động tại từng đơn vị


Các học viên trình bày thực trạng và giải pháp sau khi thảo luận

Qua đó có được sự quan tâm và phối hợp trong quá trình thực hiện và triển khai chương trình TPM tại từng đơn vị, giúp chương trình đem lại hiệu quả cao nhất trên quy mô toàn Tổng công ty. Sau khóa đào tạo, chương trình TPM sẽ từng bước đi vào hoạt động trên toàn hệ thống và các học viên là những nhân tố quan trọng cho sự thành công khi thực thiện mô hình này tại NBC. Do vậy, NBC sẽ có nhiều lớp huấn luyện tương tự trong thời gian tới.


Các học viên nhận giấy chứng nhận sau khi hoàn thành xuất sắc 
chương trình huấn luyện TPM