Dịch vụ

Phong lan Mokara

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2014, hướng đến kỷ niệm 39 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và nhân dịp Quốc tế Lao động 1/5, vào ngày 21/04/2014, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (NBC) và May Sông Tiền đã có chuyến đi “Về nguồn” các tỉnh miền tây. Đây là một...